کارت خرید

سرور های ایران
یک هفته عودت وجه و پشتیبانی 24 ساعته
 • Product 1

  هاست ایران 100 مگابایت

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان300,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست ایران 200 مگابایت

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان450,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست ایران 500 مگابایت

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان750,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست ایران 1G

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان1,000,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست ایران 2G

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان1,999,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست ایران 4G

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان2,999,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست ایران 5G

  • پهنای باند (ماهیانه) (Monthly Bandwidth)
  • سیستم عامل (Operating System)
  • زبان برنامه نویسی (Programming Language)
  • محل سرور (Server Location)
  • دامین های قابل اتصال (Park Domain)
  • ادآن دامین برای سایت مجزا (Additional Domain for Separate Site)
  • نامحدود (Unlimited)
   لینوکس (Linux)
   HTML, PHP
   ایران (Iran)
   نامحدود (Unlimited)
   1 عدد (1 domain)
   مشاهده سایر امکانات هاست لینوکس (سی پنل) ایران (View Other Features of Linux Hosting (cPanel) in Iran)
  فقط
  تومان3,555,000/yr
  سفارش دهید