کارت خرید

هاست لینوکس NVMe
هاست لینوکس آلمان NVMe کلود لینوکس + لایت اسپید
 • Product 1

  طرح اول اروپا 200MB

  • MySQL Databases 2
  • Addon Domains 1
  • 200 MB فضا
   ترافیک نامحدود
   کلود لینوکس (CloudLinux)
   Cpanel (آخرین نسخه)
   PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
   پشتیبان گیری مداوم
   نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
   آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
   فایروال و آنتی دیداس
  فقط
  تومان250,000/6 mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  طرح دوم اروپا 500MB

  • MySQL Databases 3
  • Addon Domains 2
  • 500 MB فضا
   ترافیک نامحدود
   کلود لینوکس (CloudLinux)
   Cpanel (آخرین نسخه)
   PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
   پشتیبان گیری مداوم
   نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
   آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
   فایروال و آنتی دیداس
  فقط
  تومان300,000/6 mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  طرح سوم اروپا 1GB

  • MySQL Databases 4
  • Addon Domains 3
  • 1000MB-1G فضا
   ترافیک نامحدود
   کلود لینوکس (CloudLinux)
   Cpanel (آخرین نسخه)
   PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
   پشتیبان گیری مداوم
   نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
   آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
   فایروال و آنتی دیداس
  فقط
  تومان400,000/6 mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  طرح چهارم اروپا 2GB

  • MySQL Databases 5
  • Addon Domains 4
  • 2000MB-2G فضا
   ترافیک نامحدود
   کلود لینوکس (CloudLinux)
   Cpanel (آخرین نسخه)
   PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
   پشتیبان گیری مداوم
   نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
   آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
   فایروال و آنتی دیداس
  فقط
  تومان500,000/6 mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  طرح پنجم اروپا 4GB

  • MySQL Databases 6
  • Addon Domains 5
  • 4000MB-4G فضا
   ترافیک نامحدود
   کلود لینوکس (CloudLinux)
   Cpanel (آخرین نسخه)
   PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
   پشتیبان گیری مداوم
   نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
   آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
   فایروال و آنتی دیداس
  فقط
  تومان1,000,000/6 mo
  سفارش دهید